ხალხი ჩვენი პრიორიტეტია

ჩვენი ყველაზე ღირებული აქტივი

ჩვენთვის ხალხი პრიორიტეტია.
გვჯერა, რომ ადამიანის კარიერულ და პროფესიულ განვითარებაში ჩადებული ინვესტიცია ჩვენი კომპანიის ზრდის საწინდარია.

ცხოვრებისეული ღირებულებები

 გვჯერა, რომ ჩვენს წარმატებას განაპირობებს ჩვენი ხალხი და ის ცხოვრებისეული ღირებულებები, რომლებითაც ვხელმძღვანელობთ.

ჩვენი თემის უკეთესობისკენ ზრდა

„დიპლომატში“ გვჯერა, რომ ჩვენს სამუშაო არეალში შემავალ ადამიანთა განვითარებაში წვლილის შეტანა უაღრესად მნიშვნელოვანია. მომავალ თაობაში ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და განათლების ხელშეწყობა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა.

პროფესიული და პიროვნული ზრდა

ხელს ვუწყობთ ჩვენი ხალხის შესაძლებლობების ზრდას, რათა შეძლონ, მიაღწიონ თავიანთ  მაქსიმუმს კარიერული ზრდის  პროცესში.

მომგებიანი მიდგომა და აზროვნება

ჩვენ ვეხმარებით და ვუზიარებთ ერთმანეთს იდეებსა თუ ცოდნას. ეს არის ჩვენი ერთად გამარჯვების გზა.

სწორი ადამიანები, სწორ პოზიციებზე

კანდიდატებს ვარჩევთ კარიერისთვის და არა უბრალოდ სამსახურისთვის. ჩვენი შერჩევის პროცესი არის გამჭვირვალე, სტანდარტიზებული და სამართლიანი, რაც საუკეთესო ნიჭის მქონე კანდიდატების მოზიდვისა და შენარჩუნების გარანტი გახლავთ.