სტრატეგია

შექმენი ღირებულება ყველა ჩვენი ბიზნეს პარტნიორისთვის.

დიპლომატში, ჩვენი მიზანია, თითოეული კლიენტისთვის შევქმნათ ღირებულება მიწოდების ჯაჭვის სრულ პროცესში,

რათა გავხდეთ სასურველი არჩევანი.

ჩვენ გვჯერა, რომ წარმატებას ვაღწევთ ჩვენი თანამშრომლებისა და საერთო ღირებულებების დამსახურებით.

“ეჯაილ“ მიდგომა კი გვეხმარება მივიღოთ მონაცემებზე დაფუძნებული სწრაფი და პროაქტიული გადაწყვეტილებები.

ეს არის საფუძველი ჩვენი წარმატების განმაპირობებელი სამი მთავარი თემისა: კლიენტზე ორიენტირებულობა, ბიზნესის

ზრდა და საოპერაციო ეფექტურობა.

Our Group strategy is adapted to meet local requirements in every market in which we operate. Moreover, the strategy is cascaded to every one of our employees to ensure optimal execution. We focus on an effective execution of the strategic plan to close business gaps and to take advantage of business opportunities. We regularly review and revise our strategic plan to ensure we are achieving the best possible results. To support this optimization, our global business functions work in full cooperation with our business units worldwide.

By continuously managing our strategic performance, we enable business development in all of our business units based on a comprehensive understanding our customers’ needs, and by consistently creating value for them.

ჩვენი წარმატების საყრდენი ელემენტები

კლიენტზე ორიენტირებული კულტურა

კლიენტების საჭიროებების მიხედვით ინდივიდუალური გადაწყვეტების შემუშავება

ბიზნესის ზრდა

შემოსავლის წყაროების ზრდა და დივერსიფიცირება მეტი სარგებლის მოსაზიდად

საოპერაციო ეფექტურობა

მომსახურების ხარჯების შემცირება მაღალი ხარისხის შენარჩუნებასთან ერთად

კლიენტზე ორიენტირება

ჩვენი მომხმარებლების სასურველი არჩევანი რომ ვიყოთ, პირველ რიგში, მათი სწრაფად ცვალებადი საჭიროებებისა და სტრატეგიის გაგებას ვიწყებთ. შემდგომ ვამუშავებთ მათზე მორგებულ გადაწყვეტილებებს, ერთობლივად ვადგენთ ბიზნეს გეგმას და ვასრულებთ მათ ბრწყინვალედ ორმხრივი სარგებლის მისაღებად.

ბიზნესის ზრდა

დიპლომატში, ჩვენ მზად ვართ დავაჩქაროთ ზრდის ტემპი შემდეგ საკითხებზე ფოკუსირებით: ბრენდები, სწრაფად მზარდი კატეგორიები და არხები, გაყიდვებისა და ლოჯისტიკის მოწინავე ტექნოლოგია, ორგანული ზრდა და ახალი ტერიტორიები. ეს ყველაფერი ეყრდნობა ჩვენს 50 წლიან ცოდნასა და გამოცდილებას.

საოპერაციო ეფექტურობა

დიპლომატში, ჩვენი მიზანია ვიყოთ მიმზიდველი ჩვენი მომხმარებლებისა და მომწოდებლებისთვის, ხარისხის შენარჩუნებისა და მომსახურების საფასურის შემცირების გზით. ჩვენ ამას ვაღწევთ, გამოცდილი წარმატების მოდელის საშუალებით, რომელიც გულისხმობს გაყიდვების, მარკეტინგის, დისტრიბუციისა და ლოჯისტიკის ინტეგრირებულ მუშაობას. ყოველივე ეს გამყარებულია საუკეთესო გამოცდილების ტექნოლოგიებითა და პროცესებით.