კარიერული განვითარება

კარიერა, და არა უბრალოდ სამსახური

ჩვენთან მუშაობა გაძლევთ არა უბრალოდ სამუშაო ადგილს, არამედ კარიერული განვითარების საშუალებას. „დიპლომატში“ შეძლებთ გამოიყენოთ თქვენი პოტენციალის მაქსიმუმი, სრულად დაეუფლოთ თქვენს პოზიციას, ყოველდღიურად გქონდეთ შეხება საინტერესო გამოწვევებთან და პროფესიული ზრდის უნიკალურ შესაძლებლობებთან და გაიაროთ ისეთი სატრენინგო პროგრამა, რომელიც სხვადასხვა დონეზე შეუწყობს ხელს თქვენს განვითარებას და კარიერულ ზრდას.
კარიერა მსოფლიო მასშტაბის პოტენციალით
„დიპლომატში“ მუშაობა შესაძლოა, გულისხმობდეს სხვადასხვა სახის სამსახურებრივ გადაადგილებას და მსოფლიოს საკვანძო ადგილებში ამაღელვებელ, პროფესიულ გამოწვევას.
კარიერა მსოფლიო მასშტაბის პოტენციალით
„დიპლომატში“ მუშაობა შესაძლოა, გულისხმობდეს სხვადასხვა სახის სამსახურებრივ გადაადგილებას და მსოფლიოს საკვანძო ადგილებში ამაღელვებელ, პროფესიულ გამოწვევას.

„დიპლომატი“  სრულად ფლობს ხუთ ბიზნესერთეულს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა  ისრაელი, საქართველო, სამხრეთ აფრიკა, კვიპროსი და ახალი ზელანდია. შესაბამისად,   საშუალება გვაქვს, შემოგთავაზოთ შესაძლებლობების ფართო სპექტრი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. ეს შეიძლება გულისხმობდეს ჩვენს ბიზნესერთეულებს შორის გადაადგილებას, რაც ვფიქრობთ მომგებიანია, როგორც თანამშრომლებისათვის, ასევე ჩვენი გუნდისთვისაც.

ჩვენი თანამშრომლები, მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, თანაბრად იზიარებენ „დიპლომატის“ საერთო კულტურას და ღირებულებებს. „დიპლომატში“ თქვენ ხართ ერთსულოვანი გუნდის წევრი, სადაც კოლეგები ერთმანეთს ეხმარებიან, უზიარებენ იდეებსა და ცოდნას, ასევე ერთად ცდილობენ, წვლილი შეიტანონ კომპანიის წარმატებულ და შეუფერხებელ წინსვლაში.

შიდა დაწინაურება
ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ სწორად ავარჩიოთ შესაბამისი კანდიდატი შესაბამისი პოზიციისთვის შესაბამის მომენტში.
შიდა დაწინაურება
ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ სწორად ავარჩიოთ შესაბამისი კანდიდატი შესაბამისი პოზიციისთვის შესაბამის მომენტში.

ამის უზრუნველსაყოფად ყოველთვის ვცდილობთ, დაწინაურდნენ ჩვენივე კადრები . „დიპლომატში“ კარიერული განვითარების დაგეგმვა ყოველთვის ითვალისწინებს საკუთარი კადრების სამომავლო პოზიციებისათვის და ხელმძღვანელობის შესაძლებლობებისათვის მომზადებას. მენეჯერულ პოზიციებზე მომუშავე კადრებში თავიდანვე ხდება ზრდის პოტენციალის შემჩნევა და მათ მალევე ეძლევათ დაწინაურებისათვის მოსამზადებელი დავალებები, რათა შეძლონ თავიანთი მომავალი კარიერული ზრდის დაგეგმვა.

ეს ყოველივე გულისხმობს უნიკალური ტრენინგების კურსის შემუშავებას, რომელიც მოიცავს თანამშრომლების გადამზადებას სხვადასხვა პოზიცისათვის  და ისეთი ფართო სპექტრის უნარების განვითარებას, როგორებიცაა:  ინტერპერსონალური, მოლაპარაკების, კომუნიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევები. სწორედ ასე გადმოგვაქვს ჩვენი ღირებულებები რეალობაში და ბიზნესის ზრდის პარალელურად, ვინარჩუნებთ ჩვენთან თანამშრომლობით კმაყოფილ კლიენტებს.

პროფესიული შესაძლებლობების გამოყენება
მრავალდონიანი ტრენინგების პროგრამა, რომელიც აძლიერებს ფუნქციურ და პერსონალურ უნარებს კონკრეტული თანამდებობის და სამსახურებრივი დაწინაურების დონეზე.
პროფესიული შესაძლებლობების გამოყენება
მრავალდონიანი ტრენინგების პროგრამა, რომელიც აძლიერებს ფუნქციურ და პერსონალურ უნარებს კონკრეტული თანამდებობის და სამსახურებრივი დაწინაურების დონეზე.

ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი სწორედ საკუთარი ბიზნესქვედანაყოფების მიერ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მიღებული ერთიანი გამოცდილების გამოყენება გახლავთ. შესაბამისად, ჩვენი თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი არიან უახლესი შესაძლებლობებით, ცოდნით და ძლიერი მხარდაჭერით. ყოველი წლის დასაწყისში მენეჯერთა გუნდი თითოეული თანამშრომლისთვის ადგენს წლის გეგმას, რაც ითვალისწინებს კონკრეტული თანამშრომლის საჭიროებებს და მიზნად ისახავს „დიპლომატში“ მისი კარიერული ზრდის ხელშეწყობას.
ჩვენი შიდა ტრენინგის გავლის შემდეგ, თანამშრომლებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ “მწვრთნელთა წვრთნის“ პროგრამაში, რომელიც მათ საკუთარი დარგის ტრენერებად აყალიბებს. ეს უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ფარგლებში ცოდნისა და გამოცდილების ფართოდ გავრცელებას.

ჩვენი მენეჯერები სარგებლობენ განვითარების ინდივიდუალური გეგმით, რომელიც მორგებულია მათ საჭიროებებზე და ორიენტირებულია სხვადასხვა გუნდის მართვისათვის აუცილებელი სპეციფიკური უნარების განვითარებაზე. ამასთან ერთად  გვაქვს მენეჯერთა განვითარების ინდივიდუალური პროგრამაც, რომელიც გათვლილია მაღალი პოტენციალის მქონე ხელმძღვანელებზე.

პოტენციური ლიდერების იდენტიფიცირება
ხელმძღვანელობის ხაზის მომზადება მომავალი გამოწვევებისათვის
პოტენციური ლიდერების იდენტიფიცირება
ხელმძღვანელობის ხაზის მომზადება მომავალი გამოწვევებისათვის

„დიპლომატმა“ მომავალშიც რომ განაგრძოს ზრდა, ამისათვის ვდებთ ინვესტიციას კომპანიის ლიდერების მომავალი თაობის განვითარებაში.  დეტალურად ვაფასებთ კომპანიის საკვანძო პოზიციების როლებს, ამ როლების შემსრულებელი თანამშრომლების შესაძლებლობებსა და მოლოდინებს, ასევე თავად ჩვენი კომპანიის მოლოდინს ამ თანამშრომლების სამომავლო კარიერულ განვითარებასთან მიმართებაში.

თანამშრომლების მიერ სამუშაოს შესრულების მუდმივი შეფასების გზით ვახდენთ მაღალი პოტენციის მქონე იმ კადრების იდენტიფიცირებას, რომლებმაც შესაძლოა მომავალში ჩაანაცვლონ ჩვენი ახლანდელი ხელმძღვანელები. თუ კოკრეტული პოზიციისათვის ვერ ხერხდება სამომავლო კანდიდატის პოვნა კომპანიაში უკვე დასაქმებულ კადრებს  შორის, აღნიშნული საქმიანობის შესასრულებლად ვიყვანთ ახალ, ნიჭიერ თანამშრომლებს.

მათთვის გათვალისწინებული სამომავლო საქმიანობისათვის მოსამზადებლად ახალი თანამშრომლები გადიან მიზანმიმართულ ტრენინგს და იღებენ სფეციფიკურ დავალებებს. ამგვარად, ჩვენი წვლილი შეგვაქვს კომპანიის განვითარებაში, რითიც უზრუნველვყოფთ მის ძლიერ მომავალს.