მიწოდების ჯაჭვის მართვა

მიწოდების ჯაჭვის მართვა

ბიზნეს პროცესების კომპლექსურად დაგეგმვა ჩვენი ქსელური მიწოდების სამსახურის წარმომადგენლებს საშუალებას აძლევს უზრუნველყონ პროდუქციის დროულად მიწოდება და თაროზე განლაგება.

 

ხანგრძლივი გამოცდილება იმპორტში, განბაჟების პროცედურებსა და ადგილობრივი რეგულაციების დაცვაში საშუალებას გვაძლევს მომხმარებლებს საუკეთესო ხარისხის მომსახურება შევთავაზოთ. საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ ასევე ვსარგებლობთ გარე პროფესიონალი კონსულტანტების მომსახურებით, რათა მუდმივად შესაბამისობაში ვიყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიების მოთხოვნებთან (როგორიცაა ბაზრის მოთხოვნის დაგეგმვის ინსტრუმენტები) და ფეხდაფეხ მივყვეთ ჩვენ სფეროში მიმდინარე პროგრესს.