მარკეტინგი

მარკეტინგი

ამ წლების განმავლობაში მარკეტინგის განყოფილება იმდენად განვითარდა, რომ დღეისათვის სრულად აკმაყოფილებს ჩვენი მომწოდებლების ძირითად მოთხოვნებს, ეფექტურად დანერგოს და განახორციელოს საერთაშორისო სტრატეგია, რაც ხელს უწყობს ბაზრის უკეთ ათვისებას. 
ჩვენ დარწმუნებულები ვართ ჩვენს შესაძლებლობებში, ცოდნასა და გამოცდილებაში, შევიმუშავოთ საუკეთესო მარკეტინგული სტრატეგიები, რაც ხელს შეგვიწყობს მეტად მოთხოვნადი გავხადოთ ბაზარზე ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ბრენდები.

 

მარკეტინგის დეპარტამენტები სრულად უზრუნველყოფენ ბრენდ მენეჯმენტს. ჯგუფები დაკომპექტებულია პროფესიონალი სპეციალისტებით, რომლებსაც წარმოებისა და გაყიდვების სფეროში, ასევე, სხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მხრივ ფართო გამოცდილება აქვთ. ჩვენი მარკეტინგული ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა გაყიდვების ჯგუფებთან მჭიდრო და მტკიცე თანამშრომლობა, რასაც პერიოდულად ადასტურებს გაყიდვების შედეგებიც. მარკეტინგის ძირითადი კომპონენტებია:

 

•  კვლევა – კვლევა – ბაზრის წილის ანალიზი, რეკლამების კვალიფიკაცია, რეკლამების ეფექტურობა და ა.შ.

•  ანალიზი – ანალიზი – ბრენდის ყოველწლიური საფუძვლიანი ანალიზი და სარეკლამო საქმიანობის, ფასდადების, პროდუქციასთან დაკავშირებული სტრატეგიების განახლება.

•  Advertising – რეკლამების კლასიკური ინსტრუმენტების შემუშავება სხვადასხვა სააგენტოსთან ძლიერი და ინოვაციური მარკეტინგული სტრატეგიის განხორციელებით, რაც ყველა მომხმარებელში ბრენდისა და პროდუქციის ცნობადობის ამაღლებას უზურნვეყოფს.