ბრენდის პორტფელი

ბრენდის პორტფელი

დიპლომატ ჯორჯია წარმოადგენს მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების ყოველდღიური მოხმარების საქონელსა და კვების პროდუქტების ბრენდებს. კომპანია ორიენტირებულია პორტფელისა და მომსახურების არეალის გაფართოებაზე სხვადასხვა კატეგორიაში სტრატეგიული პარტნიორობის მეშვეობით.